До ______________ районного

(міського) суду ___________

ПОЗИВАЧ: ___________________

(п.і.п.б.,

__________________________

місце проживання)

ВІДПОВІДАЧ: _______________

(п.і.п.б.,

__________________________

місце проживання )

 

 

Позовна заява

про визнання особи такою, що втратила право на користування

житловим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому

понад шість місяців без поважних причин

 

Я ________ (п.і.п.б. позивача) перебував (ла) в шлюбі з ________(п.і.п.б. відповідача) з______ 19 _р. Від шлюбу у нас дитина (діти) ________ (ім'я та рік народження). За рішенням ________ (найменування органу) від "__" _____ 19_ р. на сім'ю з __ чоловік нам була надана __- кімнатна квартира № _ в будинку № ___ по вул. __________ у м. __________, де ми мешкали з _________19_р. Після розірвання в _______ 19_ р. шлюбу зі мною _________ (п. і. п. б. відповідача) проживає в іншому місці (якщо відомо, вказати адресу) з "__" ______19_р. За період з _______ 199_ р. відповідач жодного разу не з'являвся у квартирі № _ будинку № _ по вул. _________ в м________, де я проживаю, і всі обов'язки, що випливають з договору найму житлового приміщення, покладені тільки на мене.

На підставі викладеного та згідно зі ст.ст. 71, 72 Житлового кодексу України та 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати ________ (п.і.п.б. відповідача) таким, що втратив право на користування житловим приміщенням - квартирою № ____ в буд. № ____ по вул. _________ у м. _________.

2. Викликати свідків _________ (п.і.п.б., адреса).

Додаток:

1. Копія ордера та довідка Ф.3.

2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

3. Документи, що свідчать про дату вибуття і час, з якого відповідач був відсутній на спірній площі (листи, довідки тощо).

4. Копія позовної заяви.

5. Квитанція про сплату державного мита.

 

Дата                                           Підпис