До __________ районного суду м.__________, адреса:____________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:____________________, тел.:________________________

Відповідач: управління Пенсійного Фонду України _____ району м._________, адреса:_____________________

Адміністративна позовна заява

про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання перерахувати та призначити пенсію

Я є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, інвалідом 3 групи, захворювання пов’язане з ліквідацією наслідків на Чорнобильській АЕС. Моя пенсійна справа знаходиться в управлінні Пенсійного Фонду України ________ району м.________, де я отримую пенсію.

15 жовтня 2009 року я звернувся до цього управління із письмовою заявою про здійснення перерахунку мені пенсії згідно із вимогами ст. 50, ч. 4 ст. 54, ст. 67 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

02 листопада 2009 року мені відмовлено у здійсненні перерахунку пенсії з посиланням на здійснення виплат на підставі постанови Кабінету Міністрів України №654 від 16 липня 2008 року та на постанову Кабінету Міністрів України №1293 від 27 грудня 2005 року. Цю відмову вважаю незаконною, а своє право на отримання пенсії у повному обсязі – порушеним.

{smscoin_key}Згідно із ч. 1 ст. 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, з незалежних від них обставин, а також у старості та у інших випадках, передбачених законом. Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в усіх випадках розмір пенсій для інвалідів 3 групи, щодо яких встановлено зв'язок із Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим від 6 мінімальних пенсій за віком. Згідно зі ст. 50 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особам, віднесеним до 1 категорії, які є інвалідами 3 групи, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірі 50 % від мінімальної пенсії за віком. Частиною 3 ст. 67 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановленою, що у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до ст. 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4, розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії встановлюється зо дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. 

Законом України «Про державний бюджет України на 2009 рік» не змінено ст.ст. 50, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначається на момент виплати пенсії згідно із Законом України «Про державний бюджет» і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами.   

Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» змінено ст. 67 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та встановлено, що максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), не може перевищувати двадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10/рп, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), зміни, внесені Законом України «Про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» до ст.ст. 50, 54, 67 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Оскільки, згідно із вимогами ч. 2 ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, які визнано неконституційними, втрачають чинність зо дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, відповідач, починаючи з 22 травня 2008 року, при обрахуванні пенсії та додаткової пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повинен був керуватися ст.ст. 50, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції цього закону від 06 червня 1996 року та ст. 67 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції цього закону від 05 жовтня 2006 року. 

Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом. Відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», на 2008 рік затверджено наступні розміри прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність: з 01 січня – 470 гривень, з 01 квітня – 481 гривня, з 01 липня 482 гривні, з 01 жовтня – 498 гривень. Згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2009 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01 січня 2009 року становить 544 гривні. 

Відповідно до вимог ч. 2 т. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Пенсійний Фонд України діє на підставі Положення «Про Пенсійний Фонд України» та здійснює свої повноваження на підставі п. 15 даного Положення, через створені в установленому порядку його територіальні управління. Відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», рішення про призначення та перерахунок пенсії приймається районним управлінням Пенсійного Фонду України за місцем проживання пенсіонерів. Територіальним управлінням Пенсійного Фонду України, за місцем мого мешкання, є управління Пенсійного Фонду України ________ району м.________. З огляду на викладене, управління Пенсійного Фонду України ________ району м._________ і повинно здійснювати перерахунок пенсії позивача.

Посилання відповідача на те, що у спірних правовідносинах слід керуватися постановами Кабінету Міністрів України № 530 від 28 травня 2008 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», № 654 від 16 липня 2008 року «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян», № 1293 від 27 грудня 2005 року «Про збільшення розмірів пенсій деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», № 1 від 03 січня 2002 року «Про підвищення розіпрів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету» та № 831 від 26 липня 1997 року, якими встановлено призначення та виплату пенсій особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, судом не може бути взято до уваги, так як норми даних постанов звужують обсяг встановлених Законом України «Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» прав та пільг осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а Закони України мають вищу юридичну силу, як акти органу законодавчої влади, ніж акти Кабінету Міністрів України, як органу виконавчої влади.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 9 КАС України, у разі невідповідності нормативно-правового акту Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 87 Закону України «Про пенсійне забезпечення», суми пенсій, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь яким строком, а тому строк на звернення до суду з адміністративним позовом мною не пропущено. 

На підставі викладеного, вважаю, що відповідач - управління Пенсійного Фонду України ________ району м._________, не сплачуючи мені пенсії у розмірі, встановленому Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та відмовляючи мені у задоволенні заяви від 15 жовтня 2009 року щодо перерахунку та призначення пенсії, як інваліду 3 групи внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірі 6 мінімальних пенсій за віком та у призначенні додаткової пенсії, як інваліду 3 групи внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірі 50 % від мінімальної пенсії за віком, діяло у порушення вимог чинних ст.ст. 50, 54, 67 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». З цих підстав вважаю, що мої позовні вимоги у частині перерахування зазначених пенсій, підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 64, 124, 152 Конституції України, рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року, ст.ст. 7-14, 71, 94, 159-163, 186 КАС України, -

ПРОШУ:

Визнати протиправною бездіяльність управління Пенсійного Фонду України _________ району м.______ починаючи з 30 жовтня 2006 року, щодо відмови мені у здійсненні перерахунку пенсії у відповідності до вимог ч. 4 ст. 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по третій групі інвалідності, у розмірі шести мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії у розмірі 50 % від мінімальної пенсії за віком. 

Зобов'язати управління Пенсійного Фонду України _______ району м._______ здійснити, починаючи з 30 жовтня 2006 року, перерахунок пенсії та нарахувати мені пенсію у відповідності до вимог ч. 4 ст. 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по третій групі інвалідності, у розмірі шести мінімальних пенсій за віком та провести її виплату. 

Зобов'язати управління Пенсійного Фонду України ________ району м._______ здійснити, починаючи з 30 жовтня 2006 року, нарахування мені додаткової пенсії, як інваліду третьої групи внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 50 % від мінімальної пенсії за віком та провести її виплату. 

Додаток:

Дата                                   Підпис{/smscoin_key}

Коментарі 

 
0 #1 Cats nCatsnamesster 02.02.2017 12:55
Как назвать котенка? Нашла здесь Нашла здесь names for siamese cats http://allcatsnames.com/good-names-for-siamese-cats полный список имен для котов.
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart