До ______________ окружного адміністративного суду Адреса:_____________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:____________________, тел.:________________________

Відповідач: Калинівська районна державна адміністрація _______________ області, юридична адреса:_____________, тел.:_______________________

Адміністративний позов

про визнання розпорядження протиправним та часткове скасування

Рішенням 5 сесії 5 скликання Писарівської сільської ради Калинівського  району  ___________ області  від 23.03.2007 року   мені   погоджено   надати   дозвіл   на   збір   матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,29 га із смуги відводу авто дороги __________________ км 273 + 900 - км 274 + 000 праворуч для будівництва магазину, кафе, вулканізації і автостоянки, до якого рішенням 6 сесії 5 скликання Писарівської сільської ради Калинівського району 27.06.2007 року внесено зміни.

Розпорядженням голови Калинівської районної державної адміністрації №99 від 03.03.2008 року затверджено акт вибору земельної ділянки та погоджено місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,29 га із смуги відводу авто дороги М-21 ___________ км 93 + 900 км 94 + 000 (праворуч) на території Писарівської сільської ради за межами населеного пункту с. Писарівка під будівництво магазину та кафе.

Протягом 2007-2008 років мною було здійснено комплекс заходів щодо завершення порядку одержання земельних ділянок орієнтовною площею 0,29 га на території Писарівської сільської ради Калинівського району, зокрема, одержано висновок відділу земельних ресурсів у Калинівському районі _________ області, попередній висновок Державного управління охорони навколишнього природного середовища у __________ області, висновок відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Калинівської районної державної адміністрації до матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки, висновок територіального органу державного пожежного нагляду, отримано дозвіл Калинівської районної державної адміністрації на збір матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки під будівництво магазину, кафе, а також отримано погодження місця розташування магазину та кафе на земельній ділянці на території Писарівської сільської ради.

{smscoin_key}Однак, вже наступним своїм розпорядженням №135 від 25.03.2008 року голова Калинівської районної державної адміністрації з метою приведення у відповідність до діючого законодавства розпоряджень голови райдержадміністрації скасував розпорядження від 03.03.2008 року.

За таких обставин, я вважаю, що прийняте розпорядження №135 від 25.03.2008 року порушує мої права

16.09.2008 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих акті України щодо сприяння будівництву», яким внесено зміни до Земельного кодексу України в частині передачі в оренду земельних ділянок із земель державної і комунальної власності без проведення земельних торгів (аукціону) у разі прийняття до 1 січня 2008 року відповідними органами рішення про погодження місця розташування об'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Оскільки розпорядженням голови Калинівської районної державної адміністрації №370 від 10.07.2007 року мені надано дозвіл на збір матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,29 га на території Писарівської сільської ради, (тобто ще до 01.01.2008 року), я маю право на отримання земельної ділянки без проведення аукціону.

Ст.43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», згідно якої розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Ч.1 ст.118 Конституції України визначено, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Згідно з ч.8 цієї статті рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» є спеціальним законодавчим актом у сфері визначення організації, повноважень та порядку діяльності місцевих державних адміністрацій, а також порядку оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій.

Так, відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Таким чином, з аналізу вказаних норм законодавства вбачається, що лише Президент України, Кабінет Міністрів України, голова місцевої державної адміністрації вищого рівня або суд за наявності відповідних обставин може скасувати розпорядження голови районної державної адміністрації, однак, вказаним Законом голова районної державної адміністрації не наділений повноваженнями щодо скасування власних розпоряджень з будь-яких підстав.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ч.1 ст.9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст.162 КАС України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про:

1) визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення;

2) зобов'язання відповідача вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача коштів;

5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян;

6) примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;

7) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України;

8) визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 6, 17, 104, 105, 106, 162 КАС України, -

ПРОШУ:

Визнати протиправним та скасувати розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації від 25 березня 2008 року № 135 «Про скасування розпоряджень голови Калинівської райдержадміністрації» в частині скасування розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації від 3 березня 2008 року № 99 «Про погодження Особі_1 місця розташування магазину та кафе на земельній ділянці  на території  Писарівської сільської ради.»

Додатки:

Дата                         Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart