До ___________ районного суду ____________ області, адреса:________________________

Позивач: фермерське господарство «Свинько», адреса:________________________, тел.:___________________________

Відповідач: ДАІ _________ району _____________ області, адреса:________________________

Адміністративна позовна заява

про скасування податкового повідомлення – рішення

На підставі акту від 16.11.2005 року документальної планової перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства Фермерського господарства «Свинько» за період з 1.10.2002 р. по 31.12.2004 р. №22/23/30697461, ________ міжрайонною державною податковою інспекцією у ________ області, правонаступником якої у відповідності до наказу ДПА у _________ області від 28 грудня 2006 року №705 є ________ міжрайонна державна податкова інспекція у ________ області, були направлені податкові повідомлення – рішення від 18.11.2005 року №0000362301/0; №0000741700/0 та №0000372301/0.

23.12.2005 року рішенням про результати розгляду скарги в порядку адміністративного оскарження, ________ міжрайонною державною податковою інспекцією у _______ області, податкове повідомлення від 18.11.2005 року №0000741700/0 – скасовано в частині застосування штрафної санкції у розмірі 3785 грн. 64 коп. В іншій частині податкове повідомлення залишено без змін.

Без змін залишене податкове повідомлення – рішення № 0000362301/0.

Податкове повідомлення – рішення №№0000372301/0 на мою адресу не направлялося.

В силу п.п.5.2.4 п.5.2 ст.5 Закону України від 21.12.2000 року «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі Закону), узгодження податкових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, відбувається в апеляційному порядку шляхом направлення податкових повідомлень, у разі якщо платник податків не оскаржує таке податкове повідомлення сума податкових зобов’язань визначених у ньому вважається узгодженою в момент отримання податкового повідомлення.

{smscoin_key}У випадку оскарження податкового повідомлення в адміністративному або судовому порядку сума податкових зобов’язань вважається узгодженою лише після закінчення такого оскарження.

Відповідно до рішення про результати розгляду первинної скарги від 23 грудня 2005 року податкове повідомлення – рішення від 18 листопада 2005 року №0000362301/0 – залишено без зміни.

Згідно п.5.3 Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень платникам податків, затвердженого Наказом ДПА України від 21.06.2001 р. №253 (далі Порядку), з метою доведення до платника податків граничного строку сплати податкового зобов’язання, зазначення в раніше надісланому податковому повідомленні (у разі, якщо сума податкового зобов’язання за результатами розгляду скарги збільшується або залишається без змін, а раніше надіслане повідомлення не відкликається), податковим органом складається та надсилається (вручається) платнику податків податкове повідомлення, яке має номер первинного податкового повідомлення, при цьому через дріб проставляється номер скарги, щодо якої воно складене, крім того, таке податкове повідомлення містить новий граничний термін сплати податкового зобов’язання.

Враховуючи, що після розгляду скарги відповідач не надіслав мені нове повідомлення рішення із новими строками сплати, то визначення строків сплати  у податковому повідомленні – рішенні №0000362301/0 є таким, що не відповідає положенням п.5.3 Порядку, а тому таке повідомлення підлягає скасуванню.

Згідно п.п. 5.2.4 п.5.2. ст.5 Закону у випадках оскарження податкового повідомлення в адміністративному або судовому порядку, сума податкових зобов’язань вважається узгодженою лише після закінчення такого оскарження.

При цьому, відповідно п.6.1. Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним, якщо податковий орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про нарахування суми податкового зобов’язання (штрафних, фінансових санкцій) внаслідок їх адміністративного оскарження.

Враховуючи, що рішенням ДПІ 23 грудня 2005 року податкове повідомлення частково скасовано, а нове повідомлення – рішення не направлялося, податкове повідомлення – рішення від 18.11.2005 року №0000741700/0 є відкликаним і не може породжувати будь – яких правових наслідків для платника податків, а тому підлягає також скасуванню.

В силу п.6.1 Закону, у разі, коли сума податкового зобов’язання розраховується контролюючим органом відповідно до ст.4 цього Закону, такий контролюючий орган надсилає платнику податків посадкове повідомлення, в якому зазначаються підстава для такого нарахування, посилання на норму податкового Закону, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок податкових зобов’язань, сума податку чи збору (обов’язкового платежу), належного до сплати, та штрафних санкцій за їх наявності граничні строки їх погашення, а також попередження про наслідки їх не сплати в установлений строк та граничні строки передбачені Законом для оскарження, нарахованого податкового зобов’язання (штрафних санкцій для їх наявності).

Відповідно до вимог п.п.4.6 – 4.9 Порядку, податкове повідомлення вважається надісланим врученим юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано  листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) фізичній особі якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення. Дата відправлення (вручення) проставляється на коренці податкового повідомлення: а) посадовою особою платника податків – юридичної особи (фізичною особою – платником податків) у разі вручення податкового повідомлення під розписку; б) працівником структурного підрозділу до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції у разі надіслання листом з повідомленням про вручення.

При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до коренця податкового повідомлення. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв’язку  з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, то працівник структурного підрозділу у якому складено таке податкове повідомлення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких функцій, у день надходження до податкового органу такої інформації оформляє відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення податкового повідомлення.

Зазначений акт долучається до справи платника податків. У той самий день структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких функцій, розміщує податкове повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), установленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень зафіксований в акті про неможливість його вручення платнику податків, вважається днем його вручення.

Відповідач не вручав (не надсилав) фермерському господарству податкового повідомлення – рішення №0000741700/0.

Що стосується розміщення податкового повідомлення – рішення на дошці оголошень, то його здійснено в порушення п.4.9 Порядку.

Відповідно до ст. ст.87, 94 КАС України суд покладає обов’язок на відповідача по відшкодуванню судових витрат на користь позивача.  

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 2, 6, 17, 19, 70, 158-163 КАС України,-

ПРОШУ:

Скасувати податкові повідомлення – рішення _________ міжрайонної державної податкової інспекції _________ області від 18.11.2005 року №0000362301/0; №0000741700/0 та №0000372301/0.

Стягнути з ___________ міжрайонної державної податкової інспекції ___________ області на користь Фермерського Господарства «Свинько» _________ району __________ області судові витрати.

Додаток:

Дата                              Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart