Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

 

До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: ТОВ «ДВД», юридична адреса:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_1, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Позовна заява

про захист авторських прав і виплату компенсації за порушення майнових авторських прав

7 листопада 2008 року представником ТОВ «ДВД» в присутності інспектора з питань інтелектуальної власності Особи_2 та начальника підрозділу УДСБЕЗ УМВС України в __________ області складено акт фіксації розповсюдження об’єктів авторського права, згідно якого ОСОБА_7 здійснював розповсюдження DVD – дисків без контрольних марок.

Згідно акту закупки від 7 листопада 2008 року у Особи_1 закуплено три DVD – диски в тому числі з фільмами з фільмами «Обитель зла», «Волки-оборотни», «Другой Мир 2: Еволюция».

Відповідно до протоколу огляду та вилучення від 7 листопада 2008 року у Особи_1 виявлено та вилучено 768 компакт-дисків та 479 DVD – дисків.

Згідно договору №20/01-а від 20 січня 2006 року про передачу майнових прав на використання аудіовізуального твору, договору №144 від 6 лютого 2008 року та договору №1/УК від 5 грудня 2006 року ТОВ «ДВД» передані майнові права на відтворення та розповсюдження фільмів «Обитель зла», «Волки-оборотни», «Другой Мир 2: Еволюция».

26 грудня 2008 року винесена постанова про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом розповсюдження немаркованих примірників аудіовізуальних творів Особою_1 та складено відносно нього протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.164-9 КУпАП.

26 січня 2009 року ___________ районним судом винесена постанова про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення. При цьому постановою підтверджено факт вчинення адміністративного правопорушення.  

{smscoin_key}У відповідності до ст.45, ч.1 ст.47 Закону України «Про авторське право та суміжні права» передбачено можливість доручення суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, а ст.8 цього Закону музичні твори віднесені до об’єктів авторського права.

Згідно з частинами 1-3 ст.440 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права» до майнових прав автора чи іншої особи, яка має авторське право, належить виключне право на використання твору  або на дозвіл та заборону використання твору іншим особам. Аналогічні положення містяться у ст.11bis Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, яка відповідно до ст.9 Конституції України є частиною національного законодавства.

Постановою __________ районного суду по справі про адміністративне правопорушення, достовірно встановлено, що Особа_1 незаконно розповсюджував вищезазначені аудіовізуальні твори. Вказаний факт не заперечувався відповідачем під час проведення перевірки факту реалізації та під час розгляду справи про адміністративне правопорушення відносно нього.  

Згідно ч.4 ст.61 ЦПК України постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкова для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено постанову суду.

Відповідно до п. «б», «г» і «є» ч. 1, ч.2, ст.52  України «Про авторське право та суміжні права» при порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, суб’єкти авторського права  і (або) суміжних прав мають право звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення, вимагати виплати компенсації ї, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу та вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень.

Частиною 3 ст.52 Закону України «Про авторське право та суміжні права» передбачено, що суд може постановити рішення про накладення на порушника штраф  у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів у встановленому порядку передається до державного бюджету.

Відповідач Особа_1 допустив порушення щодо трьох аудіовізуальних творів, кожний з яких є окремим об’єктом авторського права і підлягає захисту, а тому з урахуванням мінімальної заробітної плати в сумі 545 гривень, встановленої на момент вчинення порушення, вважаю за необхідне стягнути з відповідача суму компенсації у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожен об’єкт порушеного авторського права, а всього в сумі 16350 гривень.

Також, вважаю за необхідне стягнути з відповідача в доход державного бюджету штраф в сумі 1635 гривень та зобов’язати відповідача за власний рахунок опублікувати в засобах масової інформації дані про допущені порушення вищезазначених авторських прав та судове рішення щодо цих порушень.

Згідно ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 426, 432, 440 ЦК України, ст.ст. 45, 47, 50-52 Закону України «Про авторське право та суміжні права», ст.3, 10, 11 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»,  ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Стягнути з Особи_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВД» (місцезнаходження м.________, вул._________, __, розрахунковий рахунок __________ в АБ «БАНК» м._________ МФО ________, код ___________) компенсацію за порушення майнових авторських прав в сумі 16350 (шістнадцять тисяч триста п’ятдесят) гривень 00 копійок.

Стягнути з Особи_1 в доход державного бюджету штраф за порушення майнових авторських прав в сумі 1635 (одна тисяча шістсот тридцять п’ять) гривень.

Зобов’язати Особу_1 за власний рахунок опублікувати в засобах масової інформації дані про допущені ним порушення майнових авторських прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВД» та судове рішення щодо цих порушень.

Стягнути з Особи_1 на користь держави державне мито та збір на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду справи.

Додатки:

Дата               Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Онлайн помічник

SiteHeart