До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Позовна заява

про поділ спільного майна подружжя

Я, Особа_1, перебувала в шлюбі з Особою_2, зареєстрованому 22 жовтня 1980 року.

Рішенням Соснівського районного суду м.Черкаси від 07 липня 2007 року, залишеним без змін  згідно ухвали  судової колегії в цивільних справах  апеляційного суду Черкаської області від 20 серпня 2008 року  шлюб між нами розірваний, в судовому порядку встановлено, що  шлюбні стосунки  між нами припинені у вересні 2003 року, з даного часу ми разом не проживаємо, спільного господарства не ведемо.

В період шлюбу  до моменту фактичного припинення  шлюбних відносин та припинення ведення спільного господарства у вересні  2003 року за спільні кошти мною та Особою_2 на підставі договору купівлі-продажу від 21 лютого 2001 року  набуто спірне майно -  придбали квартиру №__ в будинку №___ по вул.___________,  вартість якої становила  289000 грн.

Квартира №___ по вул.___________,__ являється об'єктом права спільної сумісної власності  подружжя, тобто моєю, Особи_1, власністю та власністю мого колишнього чоловіка - Особи_2.

Після  реєстрації Особою_2 нового шлюбу 16.10.2008 р. з  Особою_3, відповідач  з дружиною  проживає у спірній квартирі, маючи крім даного житла у власності 3/20 домоволодіння за адресою: вул.________________ в якому мешкаю я, являючись співвласником  даного домоволодіння з відповідачем.

{smscoin_key}Згідно ст.60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання,  ведення домашнього   господарства,   догляд   за   дітьми,  хвороба  тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до ст.70 СК України у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності  подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено  домовленістю  між  ними   або   шлюбним договором.

Згідно ст.70 СК України майно,  що є об'єктом права  спільної  сумісної  власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина  та  чоловік  не  домовилися  про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси  дружини,  чоловіка,  дітей  та інші обставини,  що мають істотне значення. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, допускається лише за його згодою. Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за  умови  попереднього  внесення  другим  із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

Згідно ст.57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: 1) майно, набуте нею, ним до шлюбу; 2) майно,  набуте  нею,  ним  за  час шлюбу,  але на підставі договору дарування або в порядку спадкування; 3) майно, набуте нею,  ним за час шлюбу, але за кошти,  які належали їй, йому особисто.

Як розяснив Пленум Верховного Суду України в постанові від 21 грудня 2007 р. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» поділ спільного майна подружжя здійснюється за правилами, встановленими статтями 69-72 СК та ст. 372 ЦК. Вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди - виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи.  Вирішуючи питання про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, суди мають застосовувати положення частин 4, 5 ст. 71 СК щодо обов'язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду. За відсутності такої згоди присудження грошової компенсації може мати місце з підстав, передбачених ст. 365 ЦК, за умови звернення подружжя (одного з них) до суду з таким позовом (ст. 11 ЦК) та попереднього внесення на депозитний рахунок суду відповідної грошової суми. У разі коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності.

Якщо за час окремого проживання подружжя після фактичного припинення шлюбних відносин спільне майно його членами не придбавалося, суд відповідно до ч. 6 ст. 57 СК може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте кожним з них за цей період та за вказаних обставин, і провести поділ тільки того майна, що було їхньою спільною власністю до настання таких обставин.

Керуючись ст.ст.  ст.ст. 57, 60, 69-72  СК України, ст.372 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

Прошу:

Здійснити поділ спільного майна подружжя.

Виділити у власність, мені, Особі_1 ½ частину  квартири №___ по вул. ________________ - вартістю 144500 гривень.

Виділити у власність Особі_2 ½ частину  квартири №___ по вул. ________________ - вартістю 144500 гривень.

Додатки:

Дата                    Підпис {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart