До ________ районного суду _________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ________ сільска рада _________ області адреса:__________________________, тел:__________________

Позовна заява

про визнання незаконним дисциплінарного стягнення

Я працюю на посаді головного бухгалтера __________ сільської ради з 1984 року. За весь період своєї трудової діяльності ніколи не порушувала трудової дисципліни.

10 червня 2008 року сільський голова __________ сільської ради виніс розпорядження № 6, яким мені оголошено догану за порушення трудової дисципліни, за результатами перевірки контрольно-ревізійного відділу у __________ районі. Вказане дисциплінарне стягнення я вважаю таким, що не відповідає нормам Кодексу Законів про працю України, оскільки дані порушення не відносяться до порушень трудової дисципліни.

Згідно акта ревізії виконання бюджету ____________ сільської ради за період з 1 листопада 2005 року по 1 квітня 2008 року поведеної КРВ в ______ районі підтверджено, що  в листопаді-грудні 2005 року, лютому-червні-грудні 2006 року, та червні-липні 2007 року мною допущено ведення бухгалтерського обліку в установі з порушеннями вимог ст.ст. 3, 8-10, Закону України  про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Згідно постанови про притягнення до адміністративної відповідальності від 17 червня 2008 року за № 383, мене притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення ведення бухгалтерського обліку, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Розпорядженням №6 від 10 червня 2008 року,  виданого  сільським головою _______ сільської ради за виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів  мені оголошено догану, що по своїй суті являється фактом повторного притягнення до відповідальності за одні і ті ж самі порушення.

{smscoin_key}Відповідачем також порушений строк та порядок  застосування дисциплінарного стягнення, а саме порушення ведення бухгалтерського обліку мною були допущенні в листопаді-грудні 2005 року, лютому-червні-грудні 2006 року, та червні-липні 2007 року, тобто пропущений шестимісячний строк застосування дисциплінарного стягнення з часу вчинення проступку.

Відповідачем не було відібрано у мене пояснення з приводу вказаних порушень до накладення дисциплінарного стягнення.       

Відповідно до ст. 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Відповідно до ст. 149 КЗпП України до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Оскільки  до накладення дисциплінарного стягнення у мене не було відібрано письмові пояснення по суті порушення трудової дисципліни, то стягнення накладено з порушенням встановленого порядку накладення стягнення, а тому є незаконним.

Крім того у розпорядженні про накладення дисциплінарного стягнення не вказано чітко за яке саме порушення фінансової дисципліни накладено стягнення. У акті відмічено ряд порушень, термін накладення дисциплінарного стягнення за які минув.

На підставі вищезазначеного та у відповідності із ст.ст.147, 148, 149 КЗпП України, керуючись ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Розпорядження голови ___________ сільської ради __________ району ____________ області №6 від 10 червня 2008 року про  результати ревізії, виконання бюджету сільської ради, яким мені оголошено догану визнати незаконним та скасувати.

Додаток:

Дата                 Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart