Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

Договір

купівлі-продажу земельної ділянки

м. Київ                                              "___"__________20__ р.

Ми, що нижче підписалися, ____, іменований в подальшому "Продавець", і ___, іменований в подальшому "Покупець", на підставі ___ склали даний договір про таке: 
  
1. Предмет договору 
1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку площею ___ га (кв. м). 
1.2. Місце розташування земельної ділянки _____. 
1.3. Цільове призначення земельної ділянки ____. 

2. Ціна договору і умови оплати 
2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за _____. 
2.2. Покупцем на рахунок Продавця в ______ банку перераховано ____ 

3. Обов’язки сторін 
3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати. 


{smscoin_key}4. Розгляд спорів 
4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів — у судовому порядку. 

5. Інші умови 
5.1. Невід’ємною частиною договору є: 
план земельної ділянки з визначенням розмірів у випадку її продажу місцевою радою; 
державний акт на право приватної власності на землю у випадку продажу земельної ділянки громадянином; 
довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки, видана органами Держкомзему України; 
рішення відповідної місцевої ради про продаж земельної ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем. 
5.2. Цей договір і документ про сплату вартості землі є підставою для видачі власнику (новому власнику) державного акта на право приватної власності на землю. 
5.3. Даний договір складений в _____ примірниках, один з яких зберігається у справах ___ 

Реквізити сторін {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Онлайн помічник

SiteHeart