Разовий договір № ____ 
на перевезення вантажів автомобільним транспортом 

________ (місто, село, селище)                          "__"____ 200 _р. __________________, (повне найменування перевізника) надалі-Перевізник, в особі __________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ______________, (найменування документа, що дає право на укладення договору) з однієї сторони, та _____________, (повне найменування замовника) надалі - Замовник, в особі __________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ______________, (найменування документа, що дає право на укладення договору) уклали цей договір про таке: 
Перевізник зобов’язується виконати для Замовника перевезення __________________, (найменування вантажу, маса брутто, кількість місць, рід упаковки) а Замовник зобов'язується сплатити Перевізнику за перевезення обумовлену платню. 
 Дата i години подачі автотранспорту: ______ 
Адреса вантаження (подачі): __________ 
__________________ Адреса розвантаження (закінчення роботи):_______ 
 Відстань перевезення: ___________ 
Використання автотранспорту з оплатою за авт.-годину у загальній кількості _________ автомобілегодин. 
 Додаткові умови: _____________ 
 Порядок, форма i строки оплати: _________ 
  
 Юридичні адреси сторін:  
 _______ (підпис i печатка) ________ (підпис і печатка)  

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart