Чого чекати від прийняття Закону України "Про саморегулюючі організації"?

У більшості країн з міцними традиціями ринкових відносин процес об'єднання підприємців у некомерційні організації з метою саморегулювання ринків і професійної діяльності проходив якось непомітно, природним шляхом і за відсутності спеціального законодавства. В Україні ж давно існує думка, що країна з кожним роком все більше потребує саме такої моделі розвитку підприємницької діяльності. Однак, швидше за все, нам ще рано відправляти бізнес у "вільне плавання". Хоч якийсь контроль все одно потрібен. І за задумом народних депутатів, встановити рамки "самосвідомості" підприємців має Закон України "Про саморегулюючі організації" (СРО), проект якого зареєстрований у парламенті. Вникнути в суть цієї ініціативи законодавця спробувала ЛІГА: ЗАКОН.

Фабула

Як зазначають автори законопроекту, термін "саморегулювання" в буквальному розумінні означає добровільне накладення на себе яких-небудь обмежень. В застосуванні ж до економічної діяльності це поняття слід розуміти як регулювання діяльності в певному секторі ринку без втручання держави. Отже, китами, на які парламентарії мають намір поставити плановану систему самокерованого бізнесу, є два основних принципи:

1) принцип добровільного об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності у саморегулюючі організації;

2) принцип послідовної активізації процесів дебюрократизації економіки і формування в країні добросовісної практики ведення господарської діяльності.

Родзинкою ж розглянутого проекту стало те, що відповідний закон з часом повинен забезпечити шляхом створення СРО в самих різних галузях підприємницької активності такі умови, коли держава буде виходити зі сфери регулювання тих комерційних відносин, присутність в яких влади вже зараз виглядає зайвим і невиправданим. Тобто відповідно до законопроекту саморегулювання - це комплексне явище з особливою системою взаємин господарюючих суб'єктів між собою і з державою.

Основне завдання СРО - сприяти розвитку ринкових відносин за західним сценарієм

Найважливішою ж функцією СРО, зазначеної в законопроекті, визначено захист інтересів підприємців у їх відносинах з державою. При виникненні будь-яких конфліктів і суперечок між органом виконавчої влади і учасником СРО, протистояти державі від імені цього учасника буде саме така організація, яка автоматично переводить весь процес розгляду конфлікту в якісно іншу площину. Індивідуальне протистояння підприємців з державою замінюється колективним протистоянням.

У законопроекті передбачаються форми контролю саморегулюючих організацій за виконанням її учасниками в процесі здійснення ними своєї підприємницької (професійної) діяльності, вимог національного законодавства і встановлених СРО правил і стандартів.

Не так давно в парламенті відбулося засідання спеціалізованого круглого столу під назвою "Саморегулюючі організації - дієвий інструмент взаємодії бізнесу і влади", учасники якого зійшлися на думці, що реалізація курсу на інтеграцію України у світовий економічний простір вимагає також посилення ролі торгово-промислових палат (ТПП ). Саме із зростанням впливу ТПП слід пов'язувати надії на появу незалежних представників інтересів ділової спільноти, посередників між урядом, державними органами, з одного боку, і бізнесом - з іншого. В ході згаданого заходу висловилася і народний депутат Наталія Королевська: "Створення саморегулюючих організацій - це крок до реформування дозвільної системи і створення нормального бізнес-клімату в Україні ... Із прийняттям спеціального закону, підприємці зможуть відстоювати свої інтереси не самостійно, а в рамках системних організацій, які отримують функції державного контролю. Втім, саморегулюючі організації теж можуть мати недоліки - їх необхідно передбачити і запобігти ще на етапі створення системи. Так, після передачі таких організацій ряду регулюючих функцій вони ні в якому разі не повинні стати черговим бар'єром для конкуренції всередині бізнесу. У той же час разом з повноваженнями в такі організації не повинна перетекти і корупція, процвітаюча сьогодні в чиновницьких колах".

Експертна думка

Своєю думкою про майбутнє системи саморегулюючих організацій з кореспондентом ЛІГА: ЗАКОН поділився президент Спілки кризових менеджерів України Павло Міхайліді: "Говорити про те, що саморегулювання повинно повною мірою витіснити державне регулювання, сенсу немає: ні в одній країні світу так жорстко питання не стоїть . Саме зараз ситуація в усьому світі складається з точністю до навпаки. І ми говоримо про те, що з кінця минулого століття - початку цього сторіччя змінилася концепція регулювання, а саме, концепція регулювання перейшла до більш жорсткого врегулювання учасників регулювання, що забезпечує в значній мірі більший захист прав споживачів.

Саморегулювання має право на існування і повинно існувати саме в тій частині, в якій є механізмом, що забезпечує захист інтересів споживачів, учасників саморегулювання завдяки більш високих вимог до членів СРО, що підвищує репутацію своїх членів на ринку. Подальший розвиток і вдосконалення системи саморегулювання в Україні дозволить більш ефективно використовувати механізми державного управління, звільняючи органи державної влади від необхідності здійснення всеосяжного контролю. Це буде сприяти, по-перше, суттєвому зменшенню чисельності зайнятих в наглядових органах державного апарату і вивільнення висококваліфікованих чиновників для вирішення інших стратегічних і перспективних завдань, і, по-друге, зниженню корупційного навантаження на бізнес".

Висновок

Підводячи підсумки сказаному, можна припустити, що в разі прийняття Закону України "Про саморегулюючі організації" в існуючій редакції проекту, він не повинен стати єдиним і винятковим актом, який регламентує питання саморегулювання в будь-яких сферах економіки. Виходячи зі специфіки різних видів комерційної та професійної діяльності, іншими законодавчими актами можуть (і будуть) встановлюватися особливості об'єднання, наприклад, груп підприємців в СРО за галузями економіки. Однак, безсумнівно, прийняття розглянутого законопроекту дозволить послабити адміністративний тиск на ринкові процеси, а також має посилити відповідальність підприємців перед споживачами за якість вироблених товарів або послуг, що надаються.


Автор: Вадим Боричевський, www.ligazakon.ua

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart