До _________ районного суду м._______

Адреса:__________________

Заявник: Особа_1,  проживаю за адресою:____________________, тел.:___________

Заінтересована особа:

Філія ВАТ «Морський транспортний банк» у м.______, адреса:_______, тел.:__________

Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел.:_________

Заява

про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю

Я, Особа_1, «__»______року уклала шлюб із Особою_3.

«__»________року у нас спільно із Особою_3 народилася донька Особа_2.

«__»________ року через тяжку онкохворобу мій чоловік Особа_3 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть, ___№_________ від «___»_________року, виданого _______ центральним міським відділом РАГС ______області.

За час життя мого чоловіка Особи_3 ним в Філії ВАТ „Морський транспортний банк" у м._________ було орендовано банківську ячейку (сейф), що підтверджується договором №_____ від «__»______року.

Мій чоловік не складав заповіт, а тому спадкоємцями першої черги за законом відповідно до ч.2 ст1223 та ст.1261 ЦК України являюся я – Особа_1 та наша спільна з померлим Особою_3 донька – Особа_2.

Відповідно до ст. 1218 Цивільного Кодексу України, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті і таким чином, кошти та інше майно, яке знаходиться у індивідуальному банківському сейфі, який орендував спадкодавець також входить до складу спадщини, і повинно переходити у власність спадкоємців у порядку спадкування за законом.

Для реалізації нашого права на спадщину виникла необхідність розкриття інформації про зміст банківської ячейки (сейфу), оскільки це є необхідною умовою для видачі державним нотаріусом спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину.

{smscoin_key}Згідно положень статті 1076 Цивільного кодексу України та статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" будь-яка інформація, що стосується клієнта, якою банк володіє на законних підставах, є банківською таємницею (за винятком, якщо така інформація складає державну таємницю). Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі зміст банківської ячейки (сейфу).

У відповідності до пункту 1 статті 1076 Цивільного кодексу України, відомості, що складають банківську таємницю, можуть бути надані банком органам державної влади та їх посадовим особам виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Стаття 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачає декілька випадків розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, у повному обсязі, а саме:

- на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації (клієнта банку);

- на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 ст. 1268 Цивільного кодексу України: «Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини». Таким чином, спадкоємці мають усі законні підстави бути особисто присутніми при розкритті ячейки, яку орендував спадкодавець і визначенні складу майна, що в ній знаходиться з метою недопущення порушень прав власності. .

У відповідності з п. 6 ч.1 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 1076 ЦК України, ст.ст. 234, 235, 287-289, 290  ЦПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПРОШУ:

Для отримання інформації щодо змісту банківської ячейки (сейфу), яку орендував ОСОБА_3 в Філії ВАТ «Морський транспортний банк» у м.______ створити комісію, в яку включити спадкоємців, померлого ОСОБИ_3: ОСОБУ_1, ОСОБУ_2, та їх представників.

Створеній комісії провести негайне розкриття банківської ячейки (сейфу), яку орендував померлий ОСОБА_3 з метою встановлення її змісту та складання опису майна.

Зобов’язати ВАТ «Морський транспортний банк» у місті ______ направити оригінал акту опису майна, яке знаходиться в банківській ячейці (сейфі) на адресу Першої Державної нотаріальної контори у місті __________ (державному нотаріусу Особі_4).

Допустити негайне виконання рішення

Додатки:

Дата          Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart