ДОГОВІР МІНИ

іменних цінних паперів

м. ______________ "___"____________ 20__ р.

_______________________, іменоване надалі  "Фірма", в особі ___________________, що діє на підставі ______________ з однієї сторони, і ______________________, іменований(ая) надалі  "Клієнт", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі даного договору Клієнт передає Фірмі __________________ у кількості ______________ номінальною вартістю ______________________ гривень, на загальну суму____________ (___________________________) гривень, а Фірма передає Клієнтові _____________________, на ______________шт., номінальною вартістю _________(_________) на загальну суму, рівну загальній сумі переданих Клієнтом Фірмі цінних паперів.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

КЛІЄНТ:

2.1. Передає Фірмі _________________ у момент підписання даного Договору.

ФІРМА:

2.2. Передає Клієнтові _______________________ у момент підписання даного Договору.

3. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Фірма за свій рахунок оплачує податок на операції із цінними паперами в розмірі _____ % від загальної вартості акцій, що здобувають в Клієнта від його імені в державний бюджет.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

{smscoin_key}5.1. Фірма й Клієнт повинні гарантувати один одному, що до укладання даного Договору всі зазначені в п.1.1 договору цінні папери нікому не продані, не закладені, у спорах і під арештом не перебувають і ніякі треті особи прав на них не мають.

5.2. Фірма й Клієнт гарантують один одному дійсність бланків цінних паперів. У випадку визнання бланків цінних паперів переданих ними недійсними вони здійснюють їхню заміну за свій рахунок.

5.3. Сторони даного договору втрачають право розпоряджатися цінними паперами, переданими ними один одному (п.1.).

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У випадку неможливості врегулювати суперечки мирним шляхом, вона вирішується в порядку, установленому чинним законодавством України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Термін дії даного договору починається датою його підписання й закінчується виконанням.

Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної із сторін.

7. АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

КЛІЄНТ:                                     ФІРМА:

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________ /____________/     ______________/_____________/ {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart