Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

 ДОГОВІР МІНИ

житла (квартир)

м. ______________ "___"____________ 20__ р.

Ми, гр. _________________, паспорт: серія ___________ Nо. __________, виданий ________________________, гр. ______________________, паспорт: серія __________ Nо. __________, виданий _________________________________, що діє за себе і свою(ого) неповнолітню(ього) дочку(сина) гр. _____________________ (П.І.П., дата народження) ________________________, (дозвіл органів опіки й піклування виконавчого комітету ________________ районної у м._____________ ради, виданого "__"_________ 20___р. за Nо._____), що проживають за адресою: _________________________ і гр. _____________________________, паспорт: серія ___________ Nо. __________, виданий _____________________, що проживає за адресою: ____________________________ уклали даний договір міни квартирами:

1. Гр. ________________________, гр. _________________________ і гр. ________________________ передають гр. ___________________________ квартиру, що належить їм по праву спільної власності на підставі договору купівлі-продажу від "__"_________ 20___р. Nо.___________, зареєстрованого в ____________________ КП «БТІ» "__"__________20___ г. за Nо. _________, свідоцтво про право власності на житло Nо. ______________ від "___"____________ р., що знаходиться за адресою: ______________________________, і складається з ______ кімнат загальнокорисною площею ___________ кв.м. житловою площею ____________ кв.м., що має балансову вартість ______________________________ (сума прописом) гривень по довідці Nо. __________ КП «БТІ» Nо. ___________ від "__"_____________ 20___ р.

{smscoin_key}2. Гр. _____________________ передає в спільну власність гр. _________________, гр. ________________ і гр. ___________________ квартиру, що належить їй по праву власності на підставі договору дарування від "__"____________ 20___ р. Nо.__________, зареєстрованого в __________________ КП «БТІ» "__"_________ 20___ р. Nо. __________, свідоцтво про право власності Nо. ______________ від "__"___________ 20___р., що знаходиться за адресою: ________________________________________, і складається з ________ кімнат загальнокорисною площею _________ кв.м. житловою площею __________ кв.м.  балансовою вартістю ________ _____________________ (сума прописом) гривень по довідці Nо. __________ КП «БТІ» Nо. ___________ від "___"_________ 20___ р.

3. У результаті даного договору міни в спільну власність гр. __________________, гр. _________________________ і гр. ______________________ переходить квартира, що знаходиться за адресою: _________________________________________, а у власність гр. _______________ переходить квартира, що знаходиться за адресою: _____________. 4. Користування квартирами здійснюється учасниками договору здійснюється відповідно о норм, встановлених житловим законодавством України.

5. Сторони здійснюють за свій рахунок експлуатацію й ремонт квартир, а також беруть участь відповідно до займаної площі у витратах, пов'язаних з поточним утриманням і технічним обслуговуванням і ремонтом, у тому числі капітальним, усього будинку.

6. Сторони зобов'язуються знятися з реєстраційного обліку із займаної ними площі і звільнити її протягом  ______ днів від дня підписання даного договору.

7. Дотепер   зазначені квартири нікому не продані, не подаровані, не закладені, у спорах і під арештом не перебувають.

8. Витрати за укладення даного договору оплачуються сторонами в рівних частинах.

9. Даний договір складений в _____ екземплярах, один із яких зберігається в справах ______________________ нотаріальної контори, а інші видаються учасникам договору.

Підписи сторін:{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Онлайн помічник

SiteHeart