ДОГОВІР

на оренду приміщень під офіс

м. ______________ "___"_________ 20___ р.

 

____________________________________ (найменування підприємства, організації), іменуємо в подальшому "Фірма", в особі ______________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі __________________________ (статуту, положення) з одного боку,

і ___________________________________________(найменування підприємства), іменуємо надалі "Клієнт", в особі ___________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі _________________________ (статуту, положення) з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

 1. Предмет договору

1.1. Фірма здає Клієнтові приміщення під офіс ________________________. Приміщення обладнане: _________________________________________. Разом із приміщенням в орендне користування пропонується наступне: _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

1.2. Якщо Фірма не менш, ніж за _____________ до закінчення

строку оренди письмово не підтвердила його продовження, орендний договір припиняє свою дію.

 2. Обов'язки сторін

 2.1. Клієнт приймає на себе наступні зобов'язання:

- по сплиу п'яти днів, після підписання даного договору, зробити виплату орендної плати Фірмі відповідно до умов даного договору;

{smscoin_key}- не передавати право на оренду іншим організаціям без письмового дозволу Фірми;

- строго дотримуватися умов даного договору.

2.2. Фірма приймає на себе наступні зобов'язання:

- у період дії даного договору не втучатися в діяльність Клієнта;

- строго дотримувати умов даного договору.

 3. Відповідальність сторін

3.1. Клієнт несе матеріальну відповідальність за невиконання ним умов даного договору й, у випадку їхнього порушення, зобов'язаний відшкодувати Фірмі всі збитки, що виникли із вини Клієнта.

3.2. У випадку, якщо Клієнт порушив умову даного договору, передбачену п.3, Фірма в односторонньому порядку має право негайно розірвати договір, при цьому Клієнт відшкодовує Фірмі нанесений їй моральний збиток у розмірі ___________ грн.

3.3. Фірма не несе відповідальності за невиконання Клієнтом своїх зобов'язань.

3.4. Клієнт, у випадку затримки ним орендної плати Фірмі, виплачує пеню в розмірі ____% за кожний день прострочення суми простроченого платежу.

3.5. Сторони несуть матеріальну відповідальність за недостовірність інформації, переданій іншій стороні, і зобов'язані відшкодувати збитки, якщо використання недостовірної інформації спричинили такі.

3.6. Сторони не несуть відповідальності за своїми обов'язками, якщо в період дії даного договору відбулися зміни в чинному законодавстві, що роблять неможливим їхнє виконання.

 4. Умови розрахунку

4.1. Клієнт зобов'язується за придбане в оренду право постійного відвідувача на зазначений вище строк сплатити Фірмі ________________ грн.

4.2. Порядок оплати: ______________________________________________.

 5. Порядок розгляду спорів

 5.1. Сторони домовилися приймати всі міри для вирішення розбіжностей між ними двосторонніми переговорами.

5.2. У випадку, якщо сторони не досягли взаємної згоди, суперечки розглядаються відповідно до діючого законодавства й можуть передаватися в господарський або третейський суд.

 6. Термін дії договору

6.1. Термін дії договору встановлюється з дати підписання до "___"__________ 20__ р. закінчення строку оренди.

 7. Юридичні адреси й реквізити сторін

Фірма: _________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________

р/р. No. ___________________________________________________________

Телефакс: _____________ Телефон: _____________ Телекс: ______________

Керівник ___________________ _____________________

                                                                  (підпис)

М.П.

 

Клієнт: ________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________

р/р No. ___________________________________________________________

Телефакс: ____________ Телефон: ______________ Телекс: ______________

Керівник ___________________ _____________________

                                                                 (підпис)

М.П. 

 {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart