Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 
Заперечення проти позовної заяви про визнання членами сім’ї наймача, визнання осіб, такими, що втратили право на користування житловим приміщенням та зобов’язання вчинення дій
Вівторок, 09 лютого 2010 22:00

 

Судді _________ районного суду м. ________

_______________ (П.І.П. судді) 

Відповідача: Особа_1,

адреса: __________________  

В інтересах неповнолітнього:  

Особа_2, адреса проживання: ____________  

Сторони по справі:  

Позивачі:

Особа_3,

адреса: _______________________ 

Особа_4, 

адреса: _______________________ 

Відповідач:

Сектор громадянства та імміграції

фізичних осіб __________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області,

адреса: _______________________ 

Третя особа:

Госпрозрахункова житлово - експлуатаційна дільниця № __,

адреса: _______________________ 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти позовної заяви про визнання членами сім’ї наймача, визнання осіб, такими, що втратили право на користування житловим приміщенням та зобов’язання вчинення дій  

В провадженні __________ районного суду м. ___________ знаходиться цивільна справа за позовом Особи_3, Особи_4 до Особи_1, Особи_2, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб ___________ РВ ПМУ УМВС України в ____________ області, за участю третьої особи: Госпрозрахунково житлово-експлуатаційної дільниці № __ про визнання Особи_3 та Особи_4 членами сім’ї наймача квартири №__, що розташована по вул. __________, __ у м. ___________ - Особи_5, який помер «__»__________ року, зобов’язання Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб __________ РВ ПМУ УМВС України в __________ області зареєструвати за постійним місцем проживання – Особу_3 та Особу_4 за адресою м. _________, вул. __________, __, кв.__, визнати Особу_1 та Особу_2, такими, що втратили право користування житловим приміщенням - квартирою № __ по вул. _______, __ у м. ______ в зв’язку із не проживанням в ній понад шість місяців, зобов’язання Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб ___________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області зняти з реєстраційного обліку за місцем проживання Особу_1 та Особу_2, за адресою м. _________, вул. __________, __, кв. __.

Вищезазначений позов не визнаю в повному обсязі, посилаючись на незаконність вимог позивачів Особи_3, Особи_4 їх необґрунтованість та відсутність права у останніх на звернення до суду з позовом, виходячи з наступного.

Відповідно до положення глави 6 Цивільно-процесуального кодексу України визначено порядок встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення. Справи про встановлення фактів, які мають юридичне значення, розглядаються в порядку окремого провадження за наявності умов, в разі якщо законодавством не передбачено інший порядок їх установлення.

Відповідно до положення ст. 256 ЦПК України встановлення факту, що має юридичне значення виникає в тому випадку, якщо заявник не може підтвердити даний факт іншими документами.

Як вбачається з змісту позову, позивачами ставиться в порядку позовного провадження вимога про визнання їх, Особи_3, Особи_4 - членами сім’ї наймача Особи_5.

Відповідно до положення ст. З Сімейного кодексу України зазначено, що сім’ю складають особи, які спільно, проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Крім того, як визначено положенням ст. З СК України сім’я створюється на підставі шлюбу.

Згідно матеріалів доданих до позовної заяви позивачами, мається свідоцтво про одруження Особи_5 та Особи_3 видане ____________ міським палацом шлюбів, таким чином визначає, що позивачі являються членами сім’ї наймача Особи_5.

Як вбачається, з змісту позову, позивачі зазначають, що з 1981 року Особа_3 проживала разом з Особою_5 у квартирі № __ по вул. _________, __ у м. __________ наймачем якої він являвся.

___ липня 1984 року у них народилась донька – Особа_4. Шлюб Особа_3 та Особа_5 уклали «__»  грудня 1985 року, що підтверджується копією свідоцтва про одруження.

Згідно рішення Виконавчого комітету ________ районної ради народних депутатів м. ________ від _____ квітня 1981 року мій батько Особа_5 визнаний обмежено дієздатним. Зважаючи на дану обставину та в зв’язку з тим, що моя мати Особа_6 померла __ листопада 1979 року, над мною Особою_1 встановлено опіку, та призначено опікуном мою бабусю – Особу_7, що підтверджується рішенням № _____ Виконавчого комітету ________ районної ради народних депутатів м. ________ від __.______.1981 року.

Як вбачається з позову, позивачі вказують, що я, Особа_1 з 1981 року не проживаю в квартирі №__, що розташована по вул. _____, __ у м. ________, а мій неповнолітній син Особа_2, 2000 року народження, якого позивачі визначають відповідачем по справі взагалі не проживав у вищезазначеній квартирі. Дані доводи позивачів є не обґрунтованими та не відповідають дійсності.

Стаття 10 Житлового Кодексу України визначає , громадяни зобов’язані використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, додержувати правил користування жилими приміщеннями, економічно витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію.

Згідно ст. 64 Житлового кодексу України члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму житлового приміщення. Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність з зобов’язаннями, що випливають з договору найму.

В даному випадку, позивачі заявляють лише про свої права, як членів сім’ї наймача, а обов’язки, які вони зобов’язані були б , виконувати в разі, якщо вони себе визначають членами сім’ї наймача взагалі ігнорують.

Оскільки, однією з умов договору найму житлового приміщення є оплата послуг за користування квартирою та комунальних послуг, що позивачі взагалі не виконували.

Як вбачається, квартира №__, що по вул. _______, __ у м. _______ з ___ травня 2005 року відключена від послуг водопостачання та водовідведення, а борг за користування даними послугами складає на березень 2009 року __________ грн. _____ коп.

Крім того, заборгованість перед Госпрозрахунковою житлово-експлуатаційною дільницею №4 становила на 29.12.2008 року _____ грн. ___ коп., яка погашена мною в повному об’ємі, що підтверджується квитанціями про сплату коштів.

Твердження позивачів, що вони проживають у квартирі №__ по вул. ________, __ у м. _________ не відповідає дійсності, оскільки умови для проживання у вищезазначеній квартирі є неможливими. Хоча, позивачі свідомо вводять суд в оману, вказуючи в позові своє місце проживання : м. ________, вул. __________, __, кв. __, а в дійсності проживають у сусідній квартирі №__ по вул. _______, __ у м. _________, що належить на праві власності моїй бабусі Особі_7.

Тому, доводи та твердження позивачів, що я та мій неповнолітній син, за якого я несу як його мати матеріальну відповідальність згідно умов договору найму втратили право користування житловим приміщенням, є не обґрунтованими.

Протягом тривалого часу я доглядала за своєю бабусею ___________Особою_8, яка має II групу інвалідності, і потребує сторонньої допомоги та догляду, що підтверджується медичними довідками.

Крім того, позивачами не береться до уваги той факт, що я фактично користуюсь квартирою №_____ по вул. ___________, __ у м. ____________ шляхом здійснення оплати комунальних послуг, крім того в даній квартирі знаходяться мої особисті речі, але проживати я в спірній квартирі не можу по причині, що позивачами умисно здійснюються перешкоди.

Першочерговою перешкодою у проживанні у вищезазначеній квартирі є та обставина, що позивачами Особою_3 та Особою_4 встановлено залізну перегородку до квартир №__ та __ по вул. ________, __ у м. __________, що перешкоджає мені, як члену сім’ї наймача користуватись на сьогоднішній день квартирою.

На підставі викладеного, керуючись ст. 8, 128 ЦПК України,-

ПРОШУ:

В задоволенні позову Особи_3, Особи_4 до Особи_1, Особи_2, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб ___________ РВ ПМУ УМВС України в _________ області, за участю третьої особи: Госпрозрахункової житлово-експлуатаційної дільниці №__ про визнання членами сім’ї наймача, визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зобов’язання вчинення дій - відмовити в повному обсязі.

 Додатки: 

Дата                      Підпис