Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 
Позовна заява про визначення місця проживання дитини
Середа, 28 жовтня 2009 16:47

До ______________ районного судум. ________

Адреса: ______________________                          

Позивач:    Особа_1,                                                      

Адреса:________________________                     

Відповідач:    Особа_2,                                                

Адреса: ________________________                    

Третя особа:                                                                   

Орган опіки та піклування, виконавчий                   

комітет_____ районної у м. _______ ради             

Без ціни позову.                                                           

ПОЗОВНА    ЗАЯВА

про визначення місця проживання дитини

«__»________ року, я Особа_1, уклавшлюб в Центральному відділі реєстрації актів цивільного стану _______ міськогоуправління юстиції, з Особою_2, про що в книзі реєстрації актів про одруженнявід «__»________ року зроблено запис за № ____.

Після закінчення _____________військового інститут зв'язку я спільно із відповідачкою поїхали за моїм місцемслужби в м. __________, ______________ області.

Від шлюбу із відповідачкою маємомалолітню доньку Особу_3, «__»________ року народження про що в книзіреєстрації народжень від «__»________ року зроблено відповідний актовий записза № ____.

В «__»________ року, я бувнаправлений на нове місце моє служби до в/ч ______, що розташована у с. ____________,___________ району, ____________ області, де мені було виділено в гуртожиткудля проживання сім'ї дві кімнати, які необхідно було облаштувати для проживанняв них. Тому з «__»________ року я займався ремонтом. Відповідачка Особа_2 тадонька Особа_3 в цей час проживали у моїх батьків. Приїхавши до мене «__»________року, відповідачка прожила до «__»________ року і в цей день, коли я був набойовому, чергуванні відповідачка забрала доньку Особу_3 та залишила менізаписку в якій вона зазначила, що іде від мене до іншого чоловіка. Даний фактпідтверджується власноручно написаною запискою відповідачкою.

Крім того, під час проживаннявідповідачки за місцем теперішньої моєї служби, вона неодноразово в моїйприсутності без будь-яких підстав била доньку, використовувала при цьомуненормативну лексику. Дані обставини також підтверджуються свідченнями громадян(П.І.П. та П.І.П.)

Враховуючи те, що відповідачканеправильно ставилась до процесу виховання доньки, а на мої зауваження вонаналежним чином не реагувала, я неодноразово вимушений був звертатися до органуопіки та піклування, _________ селищної ради ____________ району, ___________області. Наслідком неправомірних дій відповідачки відносно доньки стало рішення____________ селищної ради про доцільність проживання малолітньої Особи_3 зімною, батьком – Особою_1.

Оскільки сімейні відносини між мноюта відповідачкою не склалися із-за діаметрально-протилежних характерів,поглядів на життя, фізичної та психологічної несумісності, що призводило добезпричинних сварок та скандалів, то «__»________ року згідно рішення _________райсуду м. ______________ шлюб між мною та відповідачкою Особою_2 булорозірвано з ініціативи відповідачки.

Після розлучення, я добровільнонадавав та надаю Особі_2 матеріальну допомогу на утримання нашої малолітньоїдоньки Особи_3 та приймав і приймаю участь у її вихованні.

В _____ році, я неодноразовоприїздив до м. __________ для зустрічей з донькою з метою прийняття активноїучасті у її вихованні та утриманні. Однак Особа_2 не надавала мені такоїможливості. Увесь час коли я намагався зустрітися з донькою відповідачкапостійно перебувала у стані алкогольного сп'яніння, брутально висловлювалася намою адресу і не пускала мене до доньки.

Від сусідів моєї колишньоїдружини, я дізнався, що в останній час після її повернення до м. ___________вона постійно зловживає спиртними напоями, ніде не працює і майже не займаєтьсявихованням доньки.

У зв'язку зцим,   я запропонував відповідачціпередати   мені доньку для утримання тавиховання, однак вона відмовилася від передачі мені доньки. Вважаю її відмову безпідставноюз наступних підстав:

Я маю роботу, самостійний дохід іпостійне місце проживання. Спиртними напоями, на відміну від відповідачки, я незловживаю, за місцем проходження служби і проживання характеризуюся позитивно.

Моя колишня дружина ніде не працює,не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями, негативнохарактеризується за місцем проживання і не займається вихованням доньки. Тігрошові кошти які я постійно та регулярно надсилаю відповідачці для утриманнянашої із нею доньки, відповідачка використовує у своїх інтересах.

За таких умов, я вважаю що доньцікраще буде зі мною, так як відповідачка своєю аморальною поведінкою негативновпливає на процес її виховання.

У відповідності з ч. 4, 5 ст. 19Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів щодо місця проживаннядитини обов'язковою є участь органу опіки та піклування, який подає судуписьмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних урезультаті обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставіінших документів, які стосуються справи. У зв'язку з цим зазначений органнеобхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляєсамостійних вимог.

Крім доданих до заяви документів,зазначені мною обставини зможуть підтвердити свідки.

На підставі викладеного й увідповідності з ч. 4, 5 ст. 19, ч. 1, 2 ст. 161 СК України, керуючись ч. 1, 2ст. 35, ст. 36, ч. 1 ст. 88, п. 5 ч. 6 ст. 130, 118-120 ЦПК України

ПРОШУ:

1.        Прийнятипозовну заяву до провадження.

2.         Визначити місцем проживання малолітньоїОсоби_3, «__»________ року народження, місцем
проживання її батька Особи_1, вул. ____________, м. _______________.

3.           Стягнути з відповідачки на мою користь судові витрати.

4. Залучити до участі у справі яктретю особу, яка не заявляє самостійних вимог - орган опіки і піклування, виконавчийкомітет ________ районної у м. ___________ ради.

Додатки:

Копія паспорта Особи_1,

Копія свідоцтва про народженнядоньки.

Копія довідки про грошовезабезпечення.

Копія довідки з місця проходженняслужби.

Копія характеристики з місцяслужби Особи_1,

Копія акта обстеження житловихумов.

Копія свідоцтва про одруження.

Копія рішення органу опіки та піклування _____________.

Характеристика з місця проживанняОсоби_1.

Копія довідки дошкільноїустанови.

Копія записки Особи_2.

Дата                      Підпис