Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика.

Реклама на сайті Зона Закону
YOU ARE HERE Головна || Зразки позовних заяв || Процесуальні документи || Заява про зміну предмета позову. Зразок

Заява про зміну предмета позову. Зразок
Понеділок, 11 січня 2010 22:31

 

 

До ___________ районного суду м.________________

Судді __________ (П.І.П.) 

по справі №______________ 

Позивач: Особа_1,

Адреса: _______________________

 

Заява

про зміну предмета позову 

У липні 2009 року я, Особа_1, звернулася до _______ районного суду м. ________ з позовом в своїх інтересах та інтересах неповнолітньої Особи_2 до Особи_3, 3-і особи: Орган опіки та піклування, виконавчий комітет __________ районної у м. ______ ради, Особи_4, Особи_5 про визнання правочину удаваним, про визнання недійсним свідоцтва про право на власність та визнання права власності на будинок та земельну ділянку.

Відповідно до ч. 2 ст. 31 ЦПК України позивач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову.

Я бажаю змінити предмет поданого мною позову та просити суд:

визнати недійсним свідоцтво про право власності серії ____ № ________ від «__»_________р., видане Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету ________ міської ради, яким посвідчено право власності Особи_3 на будинок за адресою: м. ________, пров. _________, буд. ___;

визнати за Особою_1 право власності на частку розміром 11/50 будинку, що знаходиться за адресою: м. ________, пров. ____________, буд. _____, з дати прийняття зазначеного будинку в експлуатацію.

Від вимоги про визнання договору купівлі-продажу житлового будинку 56% готовності та приватизованої земельної ділянки укладений «___»___________ року між Особою_4 та Особою_3 удаваним, відмовляюся.

Вказані вимоги обгрунтовую наступним.

Як я зазначала в своїй позовній заяві, за наші з чоловіком — Особою_5, спільні кошти було придбано жилий будинок Б-2 56% готовності з господарськими спорудами та приватизовану земельну ділянку розміром 625 кв. м., що знаходяться за адресою: м. __________, пров. _________, буд. ____, право власності на який було оформлено на матір чоловіка – Особу_3.

Процент готовності придбаного будинку зазначено як 56%.

Між Особою_3 та її сином Особою_5 була усна домовленість про те, що Особа_5 за власні кошти добудовує зазначений будинок, та в подальшому отримує його у власність для проживання зі своєю сім'єю - дружиною Особою_1 та донькою Особою_2.

Зазначену угоду можна визначити як договір про спільну діяльність зі створення об'єкту нерухомого майна, який був укладений в письмовій формі.

Відповідно до ст.ст. 1130, 1131 ЦК України за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 218 ЦК України недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Таким чином, договір про спільну діяльність зі створення об'єкту нерухомого майна - будинку за адресою: м. Полтава, пров. Грабовського, буд. 20, не є недійсним, оскільки недійсність таких правочинів прямо не зазначена в законі.

Існування договору про спільну діяльність доводиться наступним:

По-перше, факт існування такої усної домовленості визнала сама відповідач у своєму запереченні, що приєднане до матеріалів даної справи.

По-друге, фактично завершували будівництво спірного будинку виключно ми з чоловіком Особою_5, за спільні кошти подружжя оплачували вартість будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт, що підтверджують копії доданих до цієї заяви документів - чеків, квитанцій, акти виконаних робіт, відомостей про витрати на оплату праці працівників тощо.

По-третє, відповідач Особа_3 особисто участі в завершенні будівництва спірного будинку не приймала, оскільки постійно проживає в смт. ___________, ___________ області, а також не надавала на це коштів. Останнє твердження доводиться довідкою про доходи відповідача за період перед придбанням незавершеного будівництва, що характеризує рівень її доходів, та тим фактом, що завершений будинок має загальну площу 470 кв. м. Отже, на будівництво такого значного об'єкта у Особи_3 коштів не було.

По-четверте, відповідач Особа_3 в спірному будинку не проживала жодного дня, постійно проживає в смт. ________, ____________, в той час як зараз там проживаємо я з донькою. Це вказує на те, для кого спірний будинок будувався.

По-п'яте, на намір відповідача передати в розпорядження нам з Особою_5 спірний будинок вказує довіреність від «___»_________ р., бланк серії ____ № ________, посвідчена приватним нотаріусом _________ міського нотаріального округу _____ (П.І.П. нотаріуса), № в реєстрі ________, якою Особа_3 уповноважила мене представляти її в усіх органах з питань продажу спірного житлового будинку, укласти договір купівлі - продажу його на моїх умовах та мій розсуд.

Таким чином, вважаю, що існування усного договору про спільну діляьність про створення спірного житлового будинку, уклдаеного між Особою_3 з однієї сторони та подружжя Особою_5 та Особою_1 з іншої сторони, є доведеним належними доказами, як є доведеним і виконання цього договору.

Спільна діяльність зі створення спірного будинку має наступні правові наслідки.

Відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності надувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

В період створення завершеного будинку за адресою: м. _________, пров. ______________, буд. ____, - з «___»_______ року (дата купівлі незавершеного будівництвом будинку) по «___»_______ року (дата отримання відповідачем Свідоцтва про право власності на завершений будинок) діяв Закон України «Про власність» від 07.02.1991р., який втратив чинність на підставі Закону N 991-У ( 997-16 ) від 27.04.2007.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про власність» майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, що об'єдналися для спільної діяльності, є їх спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними. Розмір частки кожного визначається ступенем його трудової участі.

Завершений будівництвом житловий будинок за адресою: м. _________, пров. __________, буд. ___, є новим об'єктом нерухомого майна, якій значно відрізняється від незавершеного будівництва, придбаного Особою_3 «___»_______ року, зокрема, технічними характеристиками, юридичними причинами виникнення (щодо спірного об'єкта - це прийняття його в експлуатацію), різними правовстановлюючими документами, назвою тощо.

Цей новий об'єкт нерухомого майна створений за рахунок:

незавершеного будівництвом будинку 56% готовності, що придбаний Особою_3 «___»_______ року;

будівельних матеріалів та робіт, оплачених спільними коштами подружжя Особи_1 та Особи_5.

Отже, спірний будинок є спільною частковою власністю Особи_3 та нашого подружжя.

Відповідно до ч. 2 ст. 357 ЦК України якщо розмір часток у праві спільної часткової власності не встановлений за домовленістю співвласників або законом, він визначається з урахуванням вкладу кожного з співвласників у придбання (виготовлення, спорудження) майна.

Таким чином, частка Особи_3 в цьому об'єкті становить 56% - оскільки цей розмір відповідає її участі у створенні спірного будинку. Інші 44% в об'єкті є власністю подружжя Особи_1 та Особи_5.

Згідно ч. 1 ст. 60 СК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до ч. 1 ст. 70 СК України у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Таким чином, я маю встановлене законом право на половину від нашої спільної з чоловіком частки в спірному будинку, тобто на 22% цього будинку, що відповідає частці 11/50 (одинадцять п'ятидесятих).

Вважаю суттєвим момент виникнення у мене права власності на частину у спірному житловому будинку.

Відповідно до ч. 2 ст. 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Оскільки моє право власності не було та не могло бути зареєстроване, так як дозвільна та проектна документація на добудову будинку, а також правовстановлюючий документ на новостворений будинок також був оформлений на Особу_3, то моментом виникнення мого права власності на частку 11/50 спірного будинку вважаю дату затвердження Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації.

Враховуючи, що Свідоцтво про право власності серії ____ № ________ від «___»_______ року, видане Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету ________ міської ради, посвідчує право власності Особи_3 вцілому на будинок за адресою: м. _________, пров. __________, буд. ___, воно порушує мої права як співвласника спірного майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України способами цивільних прав та інтересів судом можуть бути: визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яке порушує право, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу місцевого самоврядування, його посадових і службових осіб

Керуючись ст.ст. 15, 16, 218, 328, 331, 357, 392, 1130, 1131 ЦК України, ст. 17 ЗУ «Про власність», ст.ст. 60, 70 СК України, ст. 31 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Розглянути позов Особи_1 в своїх інтересах та в своїх інтересах та інтересах неповнолітньої Особи_2 до Особи_3, 3-і особи: Орган опіки та піклування __________ районної у м. ________ ради, Особи_4, Особи_5, ВАТ «БанкБанк» про визнання недійсним свідоцтва про право на власність та визнання права власності на будинок та земельну ділянку, з урахуванням змін, наведених у даній заяві.

Визнати недійсним Свідоцтво про право власності серії ____ № _________ від «___»_______ року, видане Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету ________ міської ради, яким посвідчено право власності Особи_3 на будинок за адресою: м. _______, пров. ___________, буд. ________.

Визнати за Особою_1 право власності на частку розміром 11/50 (одинадцять п'ятидесятих) будинку, що знаходиться за адресою: м. ________, пров. __________, буд. ___, з дати прийняття зазначеного будинку в експлуатацію. 

Додатки: 

Копії документів, що свідчать про замовлення і оплату подружжям Особи_1 та Особи_5 будівельних робіт по будинку за адресою: м. _________, пров. __________, буд. ____ - чеків, квитанцій, акти виконаних робіт, відомостей про витрати на оплату праці будівельників та закупівлю матеріалів - на ____ аркушах.

Копія довідки про доходи Особи_3

Копія довіреності від «___»_______ року;

Копії заяви з додатками для відповідача, та третіх осіб. 

Дата                        Підпис

 

 

 

unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum
© Зона Закону - зразки позовних заяв, договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. 2009-2010. Всі права захищені.
Під час цитування та використання будь-яких матеріалів посилання на www.zonazakona.com.ua є обов'язковим. Під час цитування та використання в інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на www.zonazakona.com.ua є обов'язковим.