До __________ районного суду м.___________, адреса:___________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:_____________________, тел.:_________________________,

Відповідач: ЗАТ «Фінансова група «НАЗВА», юридична адреса:________________________, тел.:___________________________

Ціна позову: 3223 гривні 80 коп.

Позовна заява

про стягнення страхового відшкодування

20 серпня 2008 року між мною та відповідачем укладено договір добровільного страхування автотранспортних засобів №_________, яким застраховано мій автомобіль марки «GEELY MR 715А», державний реєстраційний номер_______ на суму у 44800 гривень. Згідно із п. 1.9.3 страхового договору, відповідач зобов’язався здійснити мені страхові виплати за умови настання такого страхового випадку, як пошкодження транспортного засобу внаслідок протиправних дій третіх осіб.

Такий випадок настав, однак відповідач фактично відмовився  здійснити страхову виплату. Так, 24 листопада 2009 року, мій автомобіль, який знаходився біля будинку у якому я проживаю - №__ по вул.__________ у м.________, ушкоджено невідомими особами – пошкоджено лакофарбове покриття заднього бамперу та розбитий задній правий ліхтар. За наслідками перевірки, проведеної _________ РВ ПМУ ГУМВС України у ________ області на моє звернення, постановою дільничного інспектора Особи_2 встановлено ушкодження мого автомобіля у вигляді ушкодження заднього бамперу з правої сторони подряпин на задніх дверях, відсутності частини скла і відмовлено у порушенні кримінальної справи за ст. 194 КК України.

Виконуючи вимоги розділу 9 договору страхування, 26 листопада 2009 року, тобто у строк, який не перевищував 72 години з моменту настання події – ушкодження автомобіля, я надав відповідачеві заяву про настання страхового випадку за встановленою ним формою. Потім, на виконання вимог розділу 10 надав договір страхування, надав відповідачеві пакет документів на підтвердження страхового випадку. Також 26 листопада 2009 року, на вимогу представника відповідача, надав йому для огляду ушкоджений автомобіль. За наслідками огляду складено акт огляду, у якому зафіксовані ушкодження автомобіля. Згідно з вимогами розділу 12 договору страхування, відповідач повинен протягом 10 робочих днів після отримання необхідних документів, скласти страховий акт, що є формою прийняття рішення про відмову або виплату страхового відшкодування і у випадку прийняття позитивного рішення, протягом 10 днів зо дня складення акту здійснити виплату страхового відшкодування. Листом від 19 червня 2009 року за №________, на мій лист від 01 червня 2009 року, представник відповідача повідомив, що у порушення наведених вимог договору страхування, рішення ні про відмову у виплаті, ні про виплату страхового відшкодування не прийнято. З метою з’ясування строків виплати страхового відшкодування, я їздив до м. Києва, де представник відповідача порекомендував мені звернутися до суду. Вважаю дії відповідача протиправними, так як своїм листом від 26 листопада 2009 року за №__ до «Ощадбанку», який згідно з вимогами п. 1.3 страхового договору є вигодонабувачем по справі, повідомив, що : «… з автомобілем GEELY MR 715А, державний реєстраційний номер________, страхувальник Особа_1, 24 листопада 2008 року стався страховий випадок – протиправні дії третіх осіб», що свідчить про визнання ним  страхового випадку, зробленого на підставі наданим ним документів та про ухилення від здійснення виплат за страховим випадком.

Відповідно до вимог п. 1.11 страхового договору, розмір завданих страховим випадком збитків визначається відповідачем за моєю участю, на підставі акту огляду та висновку авто товарознавчої експертизи, оплата якої здійснюється за рахунок відповідача. У зв’язку із ухиленням відповідачем від виконання своїх договірних зобов’язань, для встановлення вартості ремонту автомобіля, я був змушений замовити та оплатити автотоварознавче дослідження, за яке сплатив 250 гривень, та яким встановлено, що моєму автомобілю завдано шкоду на суму 2303 гривні 80 копійок. За надання юридичних послуг, пов’язаних із зверненням до суду, я сплатив 550 гривень. Як споживач, чиї права порушено, на підставі ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» та п. 10 ст. 4 Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито», звільнений від сплати державного мита. Вважаю, що має право на стягнення з відповідача вартості ремонту автомобіля та понесених мною судових витрат.

Відповідно до вимог п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способом захисту цивільних прав та інтересів може бути відшкодування майнової шкоди. Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, а збитками є витрати, які особа зробила для відновлення свого порушеного права. Відповідно до вимог ст. 979 ЦК України, за договором страхування одна особа (страховик), зобов’язується у разі настання певної страхової події ( страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові), грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. Згідно з ч. 1 ст. 981 ЦК України, договір страхування укладається у письмовій формі. Відповідно до вимог ст. 983 ЦК України, договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу, якщо інше не встановлено договором. Згідно з вимогами п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України страховик зобов’язаний протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати страхувальникові і у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором. Відповідно до вимог ст. 990 ЦК України, страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника. Згідно з вимогами ст. 992 ЦК України, у разі несплати страховиком страхувальникові страхової виплати, страховик зобов’язаний сплатити неустойку у розмірі, встановленому договором чи законом.  Відповідно до вимог ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та матеріально підтверджені судові витрати. 

З наведених норм чинного законодавства України та фактичних обставин випливає наступне. Я є власником легкового автомобіля, уклав із відповідачем договір добровільного страхування автотранспортних засобів на суму у 44800 гривень, кошти по договору у сумі 2060 гривень 80 копійок сплатив у повному обсязі. 26 листопада 2008 року стався страховий випадок. Я зібрав усі необхідні документи, які подав відповідачеві із письмовою заявою про виплату заподіяних мені збитків. Внаслідок невиконання відповідачем вимог Закону та умов договору, змушений був здійснити оцінку заподіяних моєму майну збитків, що становить суму у 2303 гривні 80 копійок, сплативши за оцінку 250 гривень. Для поновлення свого права на отримання страхової виплати, змушений був звернутися до суду. За підготовку документів на звернення до суду сплатив кошти у сумі 550 гривень, сплатив витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у сумі 252 гривні.       

Враховуючи те, що моє майно - автомобіль, ушкоджено третіми особами, те що я не отримав від страховика передбачених страховим договором, який набрав законної сили, необхідних виплат, моє право на отримання коштів за страховим випадком порушене і підлягає захисту. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 22, 979, 981, 983, 988, 990, 992 ЦК України, ст.ст. 3, 88, 118-120, ЦПК України, -

ПРОШУ:

Стягнути із закритого акціонерного товариства «Фінансова група «НАЗВА» на мою користь грошові кошти у сумі 2303 гривні 80 копійок, як страхову виплату, а також 250 гривень у відшкодування вартості автотоварознавчого дослідження, витрати на правову допомогу у сумі 550 гривень, витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у сумі 252 гривні, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 3223 гривні 80 копійок.

 Стягнути із закритого акціонерного товариства «Фінансова група «Страхові традиції» судовий збір у сумі 51 гривня на користь Держави.

Додаток:

Дата                 Підпис

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart