Попередній договір
про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку 

м. Полтава                                  «_____» ______ 200__ р.

(П.І.П)_________ паспорт серії ____ № _______ виданий________, проживаючий(а) за адресою _________, надалі «Продавець», с однієї сторони, 
і (П.І.П)____________ паспорт серії ____ № _______ виданий________, проживаючий(а) за адресою _________, надалі «Покупець», з іншої сторони, заключили цей Договір про наступне: 

1. Покупець і Продавець зобов'язуються в строк і на умовах цього Договору, викладених нижче, заключити в майбутньому договір купівлі-продажу (Основний договір) на належне Продавцю нерухоме майно ____________, за адресою __________ 
2. Продавець стверджує, що зазначене в п. 1 нерухоме майно належить йому на законних підставах, не продане і не відчужене любим іншим способом, не знаходиться в заставі, під арештом, не здано в оренду і не має стягнень і претензій зі сторони третіх осіб. 
3. Продавець зобов'язується протягом терміну дії даного Договору: 
а) не міняти умови продажу нерухомого майна, зазначеного в п.1 даного Договору та інші умови, передбачені даним Договором без узгодження з Покупцем; 
б) не робити ніяких робіт, пов'язаних з повною або частковою перебудовою (переплануванням) нерухомого майна, не демонтувати й не заміняти деталі й елементи, що є невід'ємною його частиною на момент підписання даного Договору; 
в) не робити інші дії, що впливають на вартість нерухомого майна; 
{smscoin_key}г) надати на момент підписання договору купівлі-продажу довідку за формою № 3 з житлово-експлуатаційної організації й документально підтверджену інформацію (документи) про відсутність заборгованості по оплаті послуг з обслуговування даного нерухомого майна (комунальних послуг, послуг з постачання електричної енергії, газопостачанню, водопостачанню, опаленню й телефонному зв'язку й т.п); 
4. Ціна відчужуваного нерухомого майна, погоджена Продавцем і Покупцем, становить ______ грн ( __доларов США, євро), які Покупець зобов'язується передати Продавцеві в момент оформлення договору купівлі-продажу, за винятком суми авансового платежу, внесеного у вигляді завдатку за умовою п.5 даного Договору. Оплата здійснюється в національній валюті за курсом НБУ на момент оплати (або за фіксованим курсом 1$ = ___грн., 1Є = __грн.) 
5. Для гарантії виконання Основного договору й підтвердження даної угоди Покупець передає Продавцеві в момент підписання даного Договору грошову суму (Завдаток). Сума Завдатку становить ______ грн, що за курсом НБУ (1$ = __грн., 1Є = __грн.) на момент підписання Договору становить __________. 
6. При (до) укладенні Основного договору купівлі-продажу нерухомого майна, зазначеного в п.1 Сторони зобов'язуються сплатити: 
Продавець:_______________ 
Покупець: __________________ 
7. У випадку невиконання зобов'язання, зазначеного в п.1 даного Договору, у строк до "___" _______ 200__ г. з вини Продавця, останній зобов'язується повернути Завдаток Покупцеві в подвійному розмірі у відповідності зі статтею 571 ЦК України. 
8. У випадку невиконання зобов'язання, зазначеного в п. 1 даного Договору, у строк до "___" _______ 200__ г. з вини Покупця, Завдаток у відповідності зі статтею 571 ЦК України не повертається. 
9. Продавець зобов'язується знятися з реєстрації з вищевказаного приміщення разом з іншими зареєстрованими по цій адресі особами й звільнити приміщення до "____" _________ 200__р. 
10. Сторони домовилися здійснити оформлення Договору купівлі-продажу "____" ___200_ р.(або раніше за узгодженням сторін) у нотаріальній конторі за адресою __________ 
11. Договір укладається у двох екземплярах, по одному для кожної Сторони. 
12. Даний Договір вступає в юридичну силу із моменту його підписання Сторонами і вважається виконаним під час підписання Основного договору купівлі-продажу нерухомого майна, зазначеного в п. 1 даного Договору. 
13. Умови даного Договору можуть бути змінені по взаємній згоді Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
14. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, переписки, що передували угоді й протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну чинність.

Продавець_________        Покупець__________{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart