Договір

позики (безвідсоткової)

м. Полтава            “____” ____ 200___р.

Сторони:

Позикодавець_______________________(П.І.П.)

з однієї сторони, і

Позичальник________________________(П.І.П.)

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Позикодавець в прорядку і на умовах, визначених цим Договором, надає Позичальнику безвідсоткову позику у сумі_____________________________________________________________, а останній зобов’язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

2. Строк позики.

2.1. Строк надання позики Позичальнику становить ______з моменту реальної передачі всієї грошової суми.

3. Порядок надання і повернення позики.

3.1. Позикодавець зобов’язується невідкладно передати позику одразу після підписання цього Договору.

3.2. Позика надається шляхом передачі готівки із рук Позикодавця в руки Позичальника.

3.3. Підтвердженням отримання позики Позичальником є розписка видана Позикодавцю...


3.4. По закінченню строку, вказаного в п.

2.1 цього Договору, Позичальник зобов’язується протягом наступного дня повернути суму позики.

3.5. Позика повертається шляхом передачі готівки із рук Позичальника в руки Позикодавця.

3.6. Підтвердженням повернення позики є передача розписки Позикодавцем Позичальнику.

4. Відповідальність сторін.

4.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Забезпеченням зобов’язань по цьому Договору являється:___________________.

6. Термін дії Договору та інші умови.

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і являється дійсним до моменту його остаточного виконання, однак, в будь-якому випадку до "_____" _________ 20___.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складенням відповідного документу.

6.3. Всі спори пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядке за встановленою підвідомчістю і подсудністю такого спору, визначену відповідним діючим законодавством України.

6.4. Даний Договір укладений в двох оригінальних екземплярах, по одному для кажної із сторін.

6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Коментарі 

 
0 #3 Договір позики (між фізичними особами)Arlie 03.02.2020 15:00
Alsoo vissit my web site :: {калькулятор: https://calculator365.ru/
Цитувати
 
 
0 #2 Договір позики (між фізичними особами)Shelia 04.01.2020 10:45
Инженерный калькулятор онлайн, возведение в степень.


Visit my web page {дат: https://Calculator365.ru/dnej
Цитувати
 
 
+2 #1 RE: Договір позики (між фізичними особами)нг 23.03.2018 17:10
ff
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart