Договір 
застави житлового будинку

  
м. Київ                                    "___"_________20__р.

  
Ми, що підписалися нижче: громадянин _________, який проживає за адресою______, 
і (банк)___________ в особі __________ склали дійсний договір про слідуюче:

1. За кредитним договором № _____ від "___"___ 19__р. _______ (назва установи Банку) надав _________ кредит в сумі __________ карбованців строком до ___________.

2. В забезпечення своєчасного повернення отриманої за кредитним договором позики я, ______ заставив ______ житловий будинок корисною площею __________ кв.м, в тому числі житловою ___ кв.м, що знаходиться в республіці, краї, області ___ районі ______ місті, селищі, селі ______ по вулиці ______ під № ___, що належить мені на підставі _______ (вказується правовстановлюючий документ на житловий будинок, ким і коли виданий) і довідки ____ Бюро технічної інвентаризації від "___"____ 19__ р. за № ____.
3. Страхова оцінка житлового будинку _________ гривень.
4. Житловий будинок залишається в користуванні громадянина _____
5. У випадку несплати у встановлений строк боргу він погашається за рахунок коштів, отриманих від продажу будинку.
6. Витрати по здійсненню дійсного договору сплачує громадянин(ка) _______
7. Договір складений у трьох примірниках, один примірник якого залишається у справах _______державної нотаріальної контори і по примірнику видається громадянину(ці)________ (прізвище, ім'я, по батькові заставника) і ___________ (назва установи Банку) 
Заставник 
Банк

*Договір застави житлового будинку засвідчується нотаріальним органом за місцем знаходження житлового будинку.Поручительство

м. Київ                                    "___"_________20__р.


Я,___________, який(а)проживає за адресою____________зобов'язуюсь перед _________який знаходиться за адресою __________ в тому, що у випадку невиконання гр. ______________який(а) проживає за адресою__________свого зобов'язання по позиці в сумі______карбованців, отриманій на________(призначення позики) буду на вимогу________ (назва установи банку) погашати платежі по позиці та нараховані проценти в строки і в розмірах, встановлених зобов'язанням позичальника. Моє місце роботи__________(адреса)
При зміні місця роботи та місця проживання зобов’язуюсь у триденний строк повідомити банку нові адреси місця роботи та місця проживання. 
Дійсне поручительство складено в двох примірниках, один із яких зберігається у справах__________ (назва нотаріального органу) другий видається гр.____________ 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart