До окружного адміністративного суду м.________________

Адреса:_____________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:____________________, тел.:________________________

Відповідач: Особа_2, прокурор ___________ області, юридична адреса:______________________, тел.:_______________________

Адміністративний позов

про визнання незаконною бездіяльність суб'єкта владних повноважень

Мною, Особою_1 14.03.2007 року до прокурора ________ області Особи_2 була подана скарга на бездіяльність працівників прокуратури ___________  району м.___________. На мою скаргу від 14.03.2007 року з прокуратури ___________ області мною відповіді отримано не було.

19.04.2007 року я звернувся до прокурора ___________ області з інформаційним запитом щодо надання інформації щодо моєї скарги від 14.03.2007 року. Однак прокурор _________ області Особа_2 мені відповіді не надав чим, порушив моє право на  отримання інформації.

Також прокурор ________ області Особа_2 своєю бездіяльністю позбавив мене можливості отримання та реалізації мого права на справедливий, своєчасний та повний захист з боку держави моїх прав та свобод.

У відповідності із ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» прокурор розглядає скаргу про порушення прав громадян і юридичних осіб та здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, установами, організаціями та посадовими особами.

{smscoin_key}Я подав скаргу до прокурора ___________ області Особи_2 від 14.03.2007 року  згідно Закону України «Про звернення громадян» в якій просив порушити дисциплінарне провадження у відношенні до працівників прокуратури _________ району по факту бездіяльності, а саме не прийняття мір щодо захисту моїх прав та не прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, в результаті чого тривалий час не виконується рішення суду, а також  порушити кримінальну справу у відношенні посадових осіб ВАТ «Укртелеком» та ДВС _____________ району по факту халатності, перевищення влади та службових повноважень в результаті чого  два рішення суду не виконані тривалий час чим порушені мої права.

Згідно із ст.ст. 1, 4, 16, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутись до органів державної влади із скаргами щодо перешкод при здійсненні їх прав та законних інтересів. Відмова в розгляді звернень забороняється. Органи державної влади зобов'язані  розглядати скаргу та не пізніш як в місячний термін повідомити заявника про результати розгляду.

Стаття 7 Закону України «Про звернення громадян»  вказує, що якщо питання порушені в одержаній органом державної влади… не входить до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Як вбачається з матеріалів, моє звернення було передано для розгляду по суті до відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органами прокуратури області.

Листом від 20.03.2007 року за вих. № _________ вказане звернення направлене з контролем виконання прокурору ________ району м.__________ для перевірки та прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, з одночасним повідомленням заявника.

11.04.2007 року до прокуратури ____________ області з прокуратури _________ району м.__________  надійшла інформація,  згідно якої моя заява направлена за територіальністю для розгляду по суті до прокуратури __________ району м.__________.

За результатами перевірки за моїм зверненням прокуратурою ________ району м.________ було  надано відповідь 15.05.2007 року за № ________, що підтверджується даними які містяться в копії книги вихідної кореспонденції __________ районної прокуратури м._________.

Відповідно до змісту відповіді наданої 15.05.2007 року № _________ прокуратурою Київського району що прокуратурою ________ району м.________ було проведено перевірку тільки  стосовно посадових осіб ВАТ «Укртелеком», стосовно ж вимог щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб прокуратури ____________ району м.________, прокурором __________ області Особою_2 відповіді мені надано не було.

Так само відповіді на інформаційний запит від 19.04.2007 року який було направлено до прокурора __________ області Особи_2 відповідь не надавалось.

За таких обставин вважає, що прокурором ___________ області Особою_2 було порушено моє право згідно Закону України «Про звернення   громадян», та Закону України «Про інформацію» в частині ненадання відповіді на моє звернення від 14.03.2007 року щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників _____________ прокуратури м._________ та на інформаційний запит від 19.04.2007 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 6, 17, 104, 105, 106 КАС України, -

ПРОШУ:

Визнати незаконною бездіяльність прокурора _________ області Особи_2 в частині ненадання відповіді на звернення Особи_1 від 14.03.2007 року щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ____________ районної прокуратури м.____________.

Визнати незаконною бездіяльність прокурора __________ області Особи_2 в частині ненадання відповіді на інформаційний запит Особи_1 від 19.04.2007 року.

Зобовязати прокурора ___________ області Особу_2 надати належну відповідь Особі_1 на моє звернення від 14.03.2007 року, в частині щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників __________ районної прокуратури м.___________ та на інформаційний запит від 19.04.2007 року.

Додатки:

Дата                     Підпис {/smscoin_key}

Коментарі 

 
+2 #1 RE: Адміністративний позов про визнання незаконною бездіяльність суб'єкта владних повноваженьЮлія 22.02.2012 16:15
Адмінпозов подається до окружного суду якщо оскаржуються дії (бездіяльність) органу державної влади, а якщо окремих посадових осіб, то можна подавати до місцевого суду або до окружного за вибором позивача (ч.3 ст.18 КАСУ)
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart