До ___________ районного суду _________ області

 

Позивач: ____________ районна державна адміністрація,

адреса: ______________________________,

тел.: _________________________________

 

Відповідач: Особа_2,

проживає за адресою: __________________,

тел.: _________________________________

 

Треті особи: Вес____ сільська рада, _________ району, _________ області

адреса: _______________________________;

 

Одр____ сільська рада, _________ району, _______ області

адреса: _____________________________;

 

 Позовна заява

про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним

 

13.01.2003 року, на підставі розпорядження _________ РДА від 16.12.2002 року №708, між __________ райдержадміністрацією та ОСОБА_2 був укладений договір оренди земельних ділянок площею 44,10 га та 99,60 га із земель запасу Вес_______ та Одр____ сільських рад _________ району. Договір було посвідчено 13.01.2003 року державним нотаріусом та зареєстровано в Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 29.01.2003 року під №22.  

Відповідно до ст.2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним Кодексом України, Цивільним Кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.  

Згідно з вимогами ст.153 ЦК УРСР (що діяв на момент спірних відносин), договір вважається укладеним, коли між двома сторонами в потрібній формі досягнуто згоди по усім істотним умовам. Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди.  

У разі недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договір не можна вважати укладеним, тобто таким, що фактично відбувся.  

Відповідно до ч.2 ст.14 Закону України «Про оренду землі», у редакції, що діяла на момент укладання спірного договору, істотними умовами договору оренди землі, зокрема, є орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни та порядок її внесення і перегляду); сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини.  

Частиною третьою ст.14 зазначеного Закону передбачено, що відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею .... є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.  

{smscoin_key}Як вбачається зі змісту договору оренди землі, укладеного між __________ райдержадміністрацією та ОСОБА_2, у ньому не визначено сторону, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частин, а також відсутні умови щодо індексації, форми внесення та порядку перегляду орендної плати, що є істотними умовами договору оренди землі, та є підставою для визнання його недійсним.  

Як вбачається з п.1.1 Договору оренди – предметом договору є земельні ділянки під ставками, які згідно ст.ст.1-5, 85 Водного Кодексу України є землями водного фонду із відповідним режимом користування, порядок надання яких в користування встановлюється земельним законодавством. Відповідно до ч.7 ст.51 Водного Кодексу – право водокористування на умовах оренди оформляється договором, погодженим з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.  

В договорі оренди землі, укладеному між _______ райдержадміністрацією та ОСОБА_2 погодження з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства відсутні, що також є  істотною умовою, яку не було дотримано сторонами.  

Відповідно до п.9 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного Кодексу України, до договорів, що були укладені до 1.01.2004 року і продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, застосовуються правила цього Кодексу щодо підстав, порядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів незалежно від дати їх укладення.  

Згідно з ч.1 ст.229 ЦК України, якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов’язків сторін.  

В змісті договору оренди землі, укладеного між ________ райдержадміністрацією та ОСОБА_2 вбачається помилка щодо природи правочину, прав та обов’язків сторін, а саме, земельні ділянки були надані в оренду без урахування закріпленого за ними, у відповідності до ст.ст.1-5 Водного Кодексу України, статусу водних об’єктів, з їх особливим правовим режимом використання.  

Відповідно до ст.48 ЦК УРСР, чинного на момент укладення договору, недійсною є угода, яка не відповідає вимогам закону.  

Крім того, згідно правових позицій, викладених в Постанові Пленуму ВСУ №3 від 28.04.1978 року «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» та Узагальненні ВСУ від 24.11.2008 року «Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними», за правилами ст.48 ЦК УРСР угода визнається недійсною при невідповідності її не тільки законові, а й іншим актам, виданим органами державної влади і управління в межах наданої їм компетенції.  

Згідно з п.1.9 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої Наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах 4.05.1999 року №43 (в редакції на момент укладення договору), при розташуванні земельної ділянки, що надається у тимчасове користування або в оренду, на території кількох адміністративно-територіальних одиниць (сіл, селищ, міст), договір на право тимчасового користування землею або договір оренди укладається окремо на кожну частину земельної ділянки, розташовану на території відповідної  адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста).  

Як вбачається зі змісту договору оренди землі, укладеного між ____________ райдержадміністрацією та ОСОБА_2, останній укладено щодо земельних ділянок, які розташовані на території двох адміністративно-територіальних одиниць, тому земельні ділянки, що розташовані на території Одр__________ та Вес________ сільських рад підлягали передачі в оренду за окремими договорами.  

Порушення вказаної норми потягло за собою відсутність факту державної реєстрації договору в порядку, передбаченому законом.  

Відповідно до ст.18 ЗУ «Про оренду землі» (в редакції, чинній на час укладення договору) укладений договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. Порядок та органи, що здійснюють державну реєстрацію, визначаються Кабінетом Міністрів України. Порядок державної реєстрації договорів оренди землі затверджено Постановою КМУ від 25.12.1998 року №2073.  

Відповідно до п.3, 12, 13, 14 вказаного Порядку державна реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та міської ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки. Тобто, здійснення реєстрації договорів оренди земельних ділянок взагалі не віднесено до компетенції районних державних адміністрацій, а це означає, що договір оренди землі, укладений між ________ райдержадміністрацією та ОСОБА_2 не пройшов державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, оскільки його було зареєстровано __________ райдержадміністрацією за межами її повноважень.  

 Таким чином, договір оренди землі, укладений між ___________ райдержадміністрацією та ОСОБА_2 не містить в собі усіх істотних умов, передбачених вимогами закону, не пройшов належним чином державну реєстрацію, укладений під впливом помилки, тому повинен бути визнаний судом недійсним.  

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 3, 4, 118, 119 ЦПК України, -

Прошу:

Визнати недійсним договір оренди земельних ділянок із земель запасу Вес_______ та Одр______ сільських рад _________ району __________ області, укладений між _________ районною державною адміністрацією та ОСОБА_2  від 13.01.2003 року.

 

Додатки: 

Дата             Підпис {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart